TERMOGEN SA VODENIM IZMENJIVAČEM - ZA GREJANJE I HLAĐENJE

 

Ovaj jednostavni i pouzdani termogen se konfiguriše u zavisnosti od potreba i tipa projekta. Može da u sebi sadrži komponente za: filtriranje, grejanje, hlađenje, ventilaciju, dovod svežeg vazduha itd.

Dostupan je u 8 veličina sa protokom vazduha od 1.700 m3/h i 25.000 m3/h (za hlađenje do 18.900 m3/h) sa raspoloživim pritiscima do 1.000 Pa.

Jedinice su izrađene nosećih aluminijumskih profila i od sendvič panela debljine 25 mm. Sendvič paneli su izrađeni od spoljnog plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima, unutrašnjeg pocinkovanog čeličnog lima dok je izolacija od ubrizgane poliuretanske pene.

Proizvodi se u vertikalnoj, vertikalnoj „L“ ili horizontalnoj varijanti.

Standardna verzija je sastavljena od:

  • Sintetičkog filtera klase G4 (95% efikasnosti), debljine 48 mm, koji se lako čisti ili menja kroz inspekcijski panel,
  • Vodenog izmenjivača za duplu funkciju grejanje i/ili hlađenja, geometrije P3012, 2/4 ili 6-rednog, serijski isporučenog sa kadicom za kondenzat od peralumana.
  • Ventilatorske jedinice, koja može da sadrži jedan ili  više ventilatora sa unapred zakrivljenim lopaticama, sa trofaznim motorom remenim prenosom i fiksnom podesivom remenicom.

Za razlika od standardnih termotehničkih rešenja ovi kompaktni – „monoblok“ – termogeni imaju puno niže toplotne gubitke (usled direktne veze između ventilatora i toplotnog izmenjivača) i puno se brže montiraju na objektu.