KALORIFERI

LEO FB EPP

 

KUĆIŠTE
Osnova je urađena od limenog čelika. Obrada plastificiranjem ga čini otpornim na eventualne ogrebotine i prljavštinu. Veoma je lak tako da ne zahteva nikakve teške nosače. Atraktivnog je izgleda, moderan je i kombinuje ono najbolje što može da ponudi metal u kombinaciji sa plastikom.

ŽALUZINE
Montirane su horizintalno ili vertikalno. Potpuno podešljiva regulacija ugla izlazne vazdušne struje.

VENTILATOR
Obezbeđuje odavanje toplote u prostoriju. Energetski efikasan ventilator troši od 57,5 W kod uređaja Leo FB 15 M sa EC (elektronsko komutovanim) motorom do 560 W kod Leo FB 95 modela. Lopatice su urađene od plastike da bi se smanjila masa uređaja. Specijalni oblik lopatica dodatno utiče na tiši rad uređaja.

3D KONZOLA
Posebno projektovana za LEO FB. Kalorifer može da se montira horizontalno ili vertikalno. Posebno može da se izvede montaža pod uglom od 30° ili 45°. Moguće ga je okrenuti oko njegove ose.

VAZDUŠNI DIFUZOR
Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja

Toplotna snaga 3 – 100 kW
Protok vazduha 150 – 8500 m3/h
Masa 12 – 38 kg
Boja srebrno siva

LEO FL PLASTIČNI

 

KUĆIŠTE
Napravljeno je od antistatičkog ABS materijala. Daje kaloriferu veoma moderan izgled koji odgovara najvišim estetskim standardima. Plastika se koristi da bi se maksimalno smanjila masa kalorifera. Ovo kućište ne nosi nikakvo mehaničko opterećenje.

ŽALUZINE
Potpuno podešljiva regulacija ugla izlazne vazdušne struje. Izrađene su od anodizovanog aluminijuma i daju poseban estetski ton celom uređaju.

VENTILATOR
Specijalna konstrukcija lopatica obezbeđuje izuzetno tih rad kalorifera. Postoji i posebna opcija sa mogućnošću variranja brzine motora korišćenjem automatike sistema M. Lopatice su izrađene od plastike da bi se smanjila masa uređaja.

3D OBRTNA KONZOLA
Kalorifer može da se montira paralelno sa zidom ili pod uglom od 45°. Moguće ga je okrenuti oko njegove ose.

VAZDUŠNI DIFUZOR
Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Značajno smanjuje buku pri radu uređaja.

Toplotna snaga 10 – 53 kW
Protok vazduha 800 – 4200 m3/h
Masa 20,2 – 23,6 kg
Boja siva
Električno napajanje 230 V/50 Hz
Maksimalna apsorbovana snaga 280 W
Maksimalna jačina struje 1,2 A
IP klasa izolacije 54/F
Nivo pritiska buke 50 dB(A)
Maks. temperature vode 95°C
Maks. pritisak vode 1,6 MPa (16 bar)

LEO FL PLASTIČNI

 

Naši kaloriferi su idealno rešenje za korisnike kojima je potreban visoko efikasan uređaj ali kojima je važan i njegov estetski izgled. Za njegovu izradu se koriste najbolje komponente renomiranih evropskih proizvođača. Zahvaljujući modernom izgledu i optimalnim tehničkim karakteristikama naši kaloriferi su idealni za:

  • industrijske objekte
  • radionice
  • autosalone
  • skladištaizložbene prostore
  • sportske objekte
  • sajmove
  • montažne hale
  • supermarkete i prodavnice
  • crkve

Vazdušno grejanje je jedan od najefikasnijih sistema grejanja kako za industrijske objekte tako i za objekte srednjih dimenzija. Osnovno preimućstvo vazdušnih sistema je mala termička inercija zahvaljujući kojoj se prostorija u kojoj se nalazi ovakav sistem izuzetno efikasno i brzo zagreva. Na ovo se nadovezuje moderna automatika koja kontroliše temperaturu u prostoriji i rad kalorifera. Ona bitno smanjuje eksploatacione troškove tokom grejne sezone. Kaloriferi mogu biti montirani na plafonu, na zidovima ili na stubovima na prosečnoj visini od 2,5 – 2,8 m.

LEO FB STANDARDNI

 

KUĆIŠTE
Osnova je urađena od limenog čelika. Obrada plastificiranjem ga čini otpornim na eventualne ogrebotine i prljavštinu. Veoma je lak tako da ne zahteva nikakve teške nosače. Atraktivnog je izgleda, moderan je i kombinuje ono najbolje što može da ponudi metal u kombinaciji sa plastikom.

ŽALUZINE
Montirane su horizintalno ili vertikalno. Potpuno podešljiva regulacija ugla izlazne vazdušne struje.

VENTILATOR
Obezbeđuje odavanje toplote u prostoriju. Energetski efikasan ventilator troši od 57,5 W kod uređaja Leo FB 15 M sa EC (elektronsko komutovanim) motorom do 560 W kod Leo FB 95 modela. Lopatice su urađene od plastike da bi se smanjila masa uređaja. Specijalni oblik lopatica dodatno utiče na tiši rad uređaja.

3D KONZOLA
Posebno projektovana za LEO FB. Kalorifer može da se montira horizontalno ili vertikalno. Posebno može da se izvede montaža pod uglom od 30° ili 45°. Moguće ga je okrenuti oko njegove ose.

VAZDUŠNI DIFUZOR
Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja

Toplotna snaga 3 – 100 kW
Protok vazduha 150 – 8500 m3/h
Masa 12 – 38 kg
Boja srebrno siva

LEO FS KOMPAKTNI

 

KUĆIŠTE
Napravljeno je od ABS antistatičke plastike. Nagnuto 15° tako da direktno usmerava topao vazduh prema željenom prostoru. Sve vodene i električne instalacije su potpuno pokrivene i nisu vidljive spolja.

ŽALUZINE
Potpuno podešljiva regulacija ugla izlazne vazdušne struje. Izrađene su od anodizovanog aluminijuma i daju poseban estetski ton celom uređaju.

EC VENTILATOR
Energetski efikasan ventilator. Troši samo 57,5 W kod uređaja M sa EC (elektronsko komutovanim) motorom.

TOPLOTNI IZMENJIVAČ
19 kW toplotne snage. Idealan za male i srednje prostorije. Spojne cevi tipa„S“ koje iz uređaja izlaze prema zidu sakrivaju vodenu i električnu instalaciju iza kućišta kalorifera.

VAZDUŠNI DIFUZOR
Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja.

Toplotna snaga 5 – 19 kW
Protok vazduha 230 – 1750 m3/h
Masa 13,8 – 15 kg
Boja siva

LEO AGRO

 

SPECIJALNO PROFILISANO KUĆIŠTE
Posebno profilisan kanal unutar uređaja usmerava vazdušnu struju i izoluje unutrašnjost kućišta. Ova konstrukcija obezbeđuje da se prljavština skuplja na mestima koja se lako čiste i za koja nisu potrebni posebni alati da bi im se pristupilo.

PLASTIFICIRAN IZMENJIVAČ TOPLOTE
Ovaj troredni izmenjivač sa širim korakom između lamela (4 mm) se lako čisti komprimovanim vazduhom ili vodom pod pritiskom. Deblje lamele se teže deformišu tokom eksploatacije uređaja. PLASTIFIKACIJA izmenjivača ga štiti od korozivnih uticaja iz atmosfere, tj. povećava otpornost na amonijak.

VENTILATOR
Klasa izolacije IP 66. Plastične lopatice ventilatora pojačane debljine smanjuju uticaj abrazivnih komponenti i eliminišu opasnost od korozije. Ventilator je tako projektovan da pojačan otpor okolne atmosfere veoma malo utiče na njegovu efikasnost. Za čišćenje i demontažu ventilatora nisu potrebni nikakvi alati!

TELESKOPSKI NOSAČI
Obezbeđuju laku i brzu montažu. Zahvaljujući teleskopskom mehanizmu uređaj se lako odmiče od zida čime se omogućava lak pristup od pozadi i lako čišćenje.

ISPUST ZA DRENAŽU
Nalazi se na donjem panelu kalorifera. Voda koja se eventualno nakupi unutar kućišta se lako može ispustiti odavde.

Toplotna snaga 14 – 45 kW
Protok vazduha 700 – 3700 m3/h
Masa 34,6 – 36,9 kg
Boja siva
Kućište čelični lim

LEO INOX I EL

 

REBRASTI GREJAČI
U uređaj su ugrađeni 6 rebrastih električnih grejača koji zahvaljujući svojoj konstrukciji imaju veoma dobar prenos toplote. Njihov oblik i položaj pri montaži je projektovan tako da vazdušna struja optimalno vrši transfer toplotne energije sa grejača na vazduh i time povećava efikasnost samog uređaja.

AUTOMATIKA
Sistem kontrole sadrži termostat za prostoriju. Nude se 3 moguće opcije. Letnji režim: ventilator radi bez uključivanja električnog grejača. Zimski režim: rad sa polovinom toplotnog kapaciteta (13,5 kW) ili sa punim toplotnim kapacitetom (27 kW). Automatika štiti uređaj od eventualnog neželjenog pregrevanja.

KUĆIŠTE
Izrađeno je od nerđajućeg čelika koji je otporan na koroziju. Difuzor je projektovan tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja.

IZBOR KALORIFERA
Da bi se odredio tip nerđajućeg čelika koji tačno odgovara potrebama projekta neophodno je precizno utvrditi karakteristike ambijenta u kojem će kalorifer raditi: tip korozivnih supstanci prisutnih u atmosferi, pH, vlažnost, prisustvo organskih materija i supstanci itd. Kalorifer se mora uredno održavati i čistiti da bi zadržao svoja antikorozivna svojstva.

LEO INOX 

Toplotna snaga 10 – 65 kW
Protok vazduha 900 – 4400 m3/h
Masa 18 – 24 kg
Boja metalik
 

LEO EL

Toplotna snaga 13,5 / 27 kW
Protok vazduha 4500 m3/h
Masa 46,3 kg
Boja siva

LEO EX

 

VAZDUŠNI DIFUZOR
Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja

VENTILATOR
Kalorifer ja opremljen ventilatorom sa protiv eksplozivnom zaštitom. Krajevi lopatica su izrađeni od plastike koja sprečava iskričenje. Uređaj može biti ugrađen u prostorije klase Z1, u zonama koje sadrže zapaljive gasove, isparenja ili tečnosti grupe II A i II B, klase T1, T2 i T3

IZBOR AUTOMATIKE I EL. INSTALACIJA
Da bi se osigurala maksimalna sigurnost pri radu u rizičnim prostorijama izbor i montaža automatike kao i električnih instalacija mora biti sa protiv eksplozivnom zaštitom i nikako niže klase od klase zaštite ventilatora. Automatika i kontroleri moraju biti izabrani posebno i u skladu sa našim važećim zakonima i normama o prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozija.

Toplotna snaga 26 – 45 kW
Protok vazduha 3800 – 4300 m3/h
Masa 33,1 – 36,6 kg
Boja siva
Kućište čelični lim

KALORIFER SA KOMOROM ZA MEŠANJE – GREJANJE I VENTILACIJA – LEO KMFB

 

PROJEKAT
Uređaj se sastoji od grejača i kompaktno ugrađene komore za mešanje vazduha. Opremljen je filterom EU2 koji se nalazi na ulaznoj strani. Kompletna jedinica je pokrivena plastičnim kućištem koje potpuno sakriva hidrauličnu i električnu instalaciju.

INOVATIVNE ŽALUZINE
Moderan projekt regulacije rada žaluzina. Zakrivljena i podešljiva krilca mogu da odaju u prostoriju svež, recirkulisan ili pomešan vazduh. dovod spoljnog vazduha

AUTOMATIKA
Potpuna kontrola nad dovodom vazduha sa sistemom zaštite. Podešljiva regulaciona krilca su kontrolisana aktuatorom 0-10 V. Protiv mržnjenja je na toplotnom izmenjivaču ugrađen zaštitni termostat.

IZBOR
Naši inženjeri su spremni da daju sve neophodne informacije za ispravan izbor i montažu modela LEO KM FB.

Toplotna snaga 15 – 42 kW
Protok vazduha 1500 – 3400 m3/h
Masa 57 – 61 kg
Boja
Kućište čelični lim + plastika + aluminijum

KALORIFER SA KOMOROM ZA MEŠANJE – GREJANJE I VENTILACIJA – LEO KMFS

 

REBRASTI GREJAČI
U uređaj su ugrađeni 6 rebrastih električnih grejača koji zahvaljujući svojoj konstrukciji imaju veoma dobar prenos toplote. Njihov oblik i položaj pri montaži je projektovan tako da vazdušna struja optimalno vrši transfer toplotne energije sa grejača na vazduh i time povećava efikasnost samog uređaja.

AUTOMATIKA
Sistem kontrole sadrži termostat za prostoriju. Nude se 3 moguće opcije. Letnji režim: ventilator radi bez uključivanja električnog grejača. Zimski režim: rad sa polovinom toplotnog kapaciteta (13,5 kW) ili sa punim toplotnim kapacitetom (27 kW). Automatika štiti uređaj od eventualnog neželjenog pregrevanja.

KUĆIŠTE
Izrađeno je od nerđajućeg čelika koji je otporan na koroziju. Difuzor je projektovan tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja.

IZBOR KALORIFERA
Da bi se odredio tip nerđajućeg čelika koji tačno odgovara potrebama projekta neophodno je precizno utvrditi karakteristike ambijenta u kojem će kalorifer raditi: tip korozivnih supstanci prisutnih u atmosferi, pH, vlažnost, prisustvo organskih materija i supstanci itd. Kalorifer se mora uredno održavati i čistiti da bi zadržao svoja antikorozivna svojstva.

Toplotna snaga 5 – 15 kW
Protok vazduha 230 – 1150 m3/h
Masa 32 – 33,2 kg
Boja siva
Kućište ABS antistatički

DESTRATIFIKACIONI VENTILATOR  LEO D

 

KUĆIŠTE
Izrađeno od antistatičkog ABS-a. Ovaj materijal garantuje optimalne parametre kako mehaničke tako i termičke. Moderan dizajn je urađen po uzoru na model LEO FL.

ŽALUZINE
Sadrži 4 kompleta žaluzina. One su ručno podešljive i mogu biti zakrenute tako da se vazdušna struja može precizno usmeriti prema želji korisnika. Krilca su izrađena od anodizovanog aluminijma otpornog materijala koji obezbeđuje i moderan izgled.

VENTILATOR
Izuzetno efikasan ventilator obezbeđuje siguran protok vazduha. Lopatice su izrađene od plastike da bi se smanjila masa uređaja. Posebno projektovan oblik lopatica obezbeđuje tih rad uređaja.

TERMOSTAT
Samo za model LEO DT. Kada se temperatura oko uređaja podigne iznad zadate vrednosti ventilator počinje sa radom tako da se toplota vraća u niže slojeve prostorije. Montiran ja na bočnoj strani uređaja.

VAZDUŠNI DIFUZOR
Projektovan je tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja.

Toplotna snaga
Protok vazduha 5100 m 3 /h
Masa 12,2 kg
Boja siva
Kućište ABS + aluminijum
Električno napajanje 230 V / 50 Hz
Max. apsorbovana snaga 280 W
Maksimalna jačina struje 1,2 A
IP klasa izolacije 54 / F
Nivo pritiska buke 51 dB (A)

AUTOMATIKA TIPA S

 

 UKLJ/ISKLJ kontrola. Kaloriferi su kontrolisani od strane termostata koji

uključuje jedinice kada se temperatura spusti ispod zadate vrednosti.

Ventilatori su kontrolisani ručno i mogu biti podešeni na 5 brzina.

AUTOMATIKA TIPA M

 

Kaloriferi su opremljeni ugrađenom automatikom koja prima spoljne signale 0-10V sa spoljnog kontrolnog panela. Opseg 0-10V odgovara brzini ventilatora 0-100%. VNT 20 i VNT LCD kontroleri mogu da rade u AUTO režimu što znači da mogu automatski da podešavaju kapacitet u zavisnosti od toplotnih uslova u prostoriji. Kada se povećava zahtev za grejanjem odnosno pri padu temperature u prostoriji povećava se brzina ventilatora. Samim tim nisu nam potrebni hidraulični ventili! U MANUAL odnosno ručnom režimu se prati zadata temperatura vazduha koja kada se postigne daje signal za isključenje dovoda tople vode. Brzina ventilatora se kontroliše ručno od strane korisnika.

AUTOMATIKA ZA MEŠAČKE SEKCIJE

 

AUTOMATIKA KTB
Ovaj komplet je namenjen upravljanju komorama za mešanje. Kontrola ubacivanja svežeg vazduha se vrši otvaranjem ili zatvaranje žaluzina. U zatvorenoj poziciji kalorifer radi samo sa unutrašnjim vazduhom. Može biti povezan sa ventilatorom za odzračivanje tako da se kontroliše  entilacija u prostoriji. Za kontrolisanje više uređaja moguće je iskoristiti master/slave sistem ili bafer.

AUTOMATIKA KTS
Ovaj komplet je namenjen upravljanju komorama za mešanje. Osnovno preimućstvo ovog sistema je modularna regulacija rada žaluzina tako da se količina svežeg i recirkulisanog vazduha mogu kontrolisati istovremeno. Može biti povezan sa ventilatorom za odzračivanje tako da se kontroliše ventilacija u prostoriji. Za kontrolisanje više uređaja moguće je iskoristiti master/slave sistem ili bafer.

                                                                                  NOSAČI – 3D KONZOLA

 

MONTIRAJTE KALORIFER UPRAVO GDE I KAKO SE VAMA SVIĐA

Posebno projektovane konzole služe za brzu, laku i estetsku montažu kalorifera. One obezbeđuju neograničene mogućnosti za postavljanje u različitim položajima i praktično na svakom mestu: na zidu, na plafonu, vertikalno, pod uglom… ili kako se već vama sviđa.