FAN COIL UREĐAJI

VENTILCLIMA

FAN COIL – CENTRIFUGALNI

 

Tip mašine
Centrifugalni ventilatorski konvektori

Noseća struktura
Pocinkovani izolovani lim

Ventilatorska grupa
Centrifugalni ventilatori sa duplim usisavanjem

Električni motor
Asinhroni monofazni (3 brzine)

Vazdušni filter
Filter od poliestera u metalnom ramu

Izmenjivači toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma, kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levo / Desno (na zahtev)

Kontrolna tabla
Na zahtev

Elektro tabla
Ugrađena (mod.)

VENTILCLIMA

CENTRIFUGALNI AIR

 

DIZAJN I KOMFOR U MAKSIMALNOJ TIŠINI

Posebna pažnja i vreme koji su bili posvećeni dizajnu garantuju inovativne i elegantne forme koje čine AIR jedinstvenim i karakterističnim elementom u prostoru u kojem se nalazi. Uređaj AIR se odlično uklapa kako u moderne ambijente tako i u klasične interijere. Projektovanje je bilo koncentrisano na dimenzionalnoj optimizaciji: neophodno je bilo garantovati vrhunske radne parametre jednog ekstremno kompaktnog uređaja. AIR predstavlja perfektnu kombinaciju tehnologije i dizajna. Primenjena tehnološka rešenja omogućuju dostizanje maksimalnog komfora pri maksimalno tihom radu. Uređaj je se može personalizovati zahvaljujući širokoj paleti dodatnih pribora i posebnih dodataka koji su pažljivo birani, tako da mogu da zadovolje bilo koji zahtev koji se može postaviti pred projektom modernih sistema za klimatizaciju i ventilaciju.

VELIČINE

Serija AIR se izrađuje u 10 veličina, sa 3-rednim i 4-rednim toplotnim izmenjivačima, za 2-cevne ili 4-cevne instalacije i pokriva snage od 0.58 do 9.87 kW. Isporučuju se u 9 varijanti, prilagođenih različitim tipovima instalacija, koje omogućuju kako vertikalnu, tako i horizontalnu montažu uređaja:

  • sa maskom za spoljnu ugradnju;
  • bez maske za skrivenu parapetnu ili
  • potplafonsku montažu

AIR, PAMETAN IZBOR

Izbor modela, odnosno snage i veličina, je rađen tako da zadovolji zahteve modernih instalacija. Posebna pažnja je bila usredsređena na projektovanje konstrukcionih detalja i maksimalno tihog rada uređaja, osobina koje ga čine drugačijim ovaj visoko kvalitetan ventilkonvektor, izuzet nepouzdanosti i široke primenljivosti. Tokom razvoja uređaja, sa druge strane,nije se nikako zanemarivala ekološka strana projekta. AIR je „eko kompatibilan“ ventilkonvektor koji je izrađen od materijala lakih za reciklažu i čije odlaganje ne zagađuje i ne predstavlja problem za životnu sredinu.

VENTILCLIMA

CENTRIFUGALNI VENTILATORSKI KONVEKTOR VCE

 

 

Tip mašine
Centrifugalni ventilatorski konvektori

Noseća struktura
Pocinkovani izolovani lim

Grupa elektroventila
Centrifugalni ventilatori sa duplim usisavanjem

Električni motor
Asinhroni monofazni (6 brzina)

Vazdušni filter
Filter od polipropilenskog saća u metalnom ramu

Izmenjivači toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma,kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levo / Desno (na zahtev)

Kontrolna tabla
Ugrađena (mod. BASE)

Elektro tabla
Ugrađena (mod.)

VENTILCLIMA

NISKI CENTRIFUGALNI VENTILKONVEKTOR VB

 

Tip mašine
Nisko profilni centrifugalni ventilatorski konvektor

Noseća struktura
Izolovani pocinkovani lim

Grupa elektroventilatora
Centrifugalni ventilatori dvostrukog usisa

Električni motor
Asinhroni monofazni (3 brz.)

Filter vazduha
Materijal filtera od polipropilena tkanja u obliku saća u metalnom ramu

Izmenjivači toplote
Bakarne cevi sa lamelama od
aluminijuma kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levi
Desni (na zahtev)

Komandna tabla
Isporučena (za VBxx5)

Elektro tabla
Isporučena (za VBxx0-xx4-xx2-xx7-xx3)

VENTILCLIMA

TANKI CENTRIFUGALNI VENTILATORSKI KONVEKTOR SLIM

 

Tip mašine
Centrifugalani ventilatorski konvektor smanjene debljine

Noseća struktura
Pocinkovani lim izolovan

Grupa elektroventilatora
Centrufugalni ventilatori dvostrukog usisa

Elekrtični motor
Asinhroni monofazni (6 brz.)

Filter vazduha
Filtrirajući materijal od polipropilena sa strukturom u obliku saća u metalnom ramu

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levi
Desni (na zahtev)

Komandna tabla
Samo na zahtev

Elektro tabla
Isporučena

 

VENTILCLIMA

TANGENCIJALNI VENTILATORSKI KONVEKTOR VTE

 

Tip mašine
Tangencijalni ventilatorski konvektor

Noseća struktura
Pocinkovani lim izoovan

Grupa elektro ventilatora
Tangencijalni ventilator

Električni motor
Asinhroni monofazni (6 brz.)

Filter vazduha
Filtrirajući materijal od polipropilena sa strukturom u obliku saća u metalnom ramu

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovano

Hidraulički spojevi
Levi
Desni (na zahtev)

Komandna tabla
Isporučena (mod. BASE)

Elektro tabla
/

VENTILCLIMA

ZIDNO MONTIRANI TOUCH

 

Tip mašine
Zidno montiran vodeni toplotni izmenjivač tipa “split”

Noseća struktura
ABS

Grupa elektro ventilatora
Tangencijalani ventilator

Elektro motor
Asinhroni monofazni (3 brz.)

Filter vazduha
Polipropilenski filter sa strukturom u obliku saća u fleksibilnom ramu od ABS

Izmenjivač toplote
Bakrene cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Samo s leve strane

Daljinski upravljač I.R.
Isporučen (verzija standard)

 

 

 

VENTILCLIMA

KASETNI LIGHT

 

LIGHT je inovativna vodena kaseta izrazito modernog, miminalističkog, dizajna koji objedinjuje visoke performanse, tih rad i neverovatnu jednostavnost pri montaži i servisiranju jer koristi „EasyWay System“.

Kasete dimenzija 600x600mm, se isporučuju u 5 veličina u 2-cevnoj verziji 2 (61-62-63-64- 65), i u 6 veličina u u 4-cevnoj verziji (81-82-83-83C-84-84C).

Modeli 83 i 84 su prevashodno projektovani za grejanje dok su modeli 83C i 84C prevashodno za hlađenje. Nudi se široka ponuda kontrolera: IC daljinski upravljlači ili ploča za BMS povezivanje koja nudi brojna rešenja za automatiku.

Frontalni panel je izrađen od ABS plastike, bele boje RAL9010, i dostupan je u verziji sa automatizovanim krilcima pokretanim putem nezavisnih stepenastih motora ili sa ručnom kontrolom krilaca. Veliki izbor ventila kao i opcije sa fabrički ugrađenim električnim grejačima daju veliku fleksbilnost prilikom prilagođavanja uređaja potrebama klijenta.

Kasete LIGHT-ECM su isporučene sa avangardnim sinhronim brushless (bez četkica) motorima koji garantuju izuzetno smanjenje energetske potrošnje (čak preko 75%).

VENTILCLIMA

KASETNI CSV – HCV

 

Tip mašine
Kasetni ventilatorski konvektor

Noseća struktura
Pocinkovani lim velike debljine

Grupa elektro ventila
Ventilator aksijalno – centrifugalni pojedinačnog usisa

Elektro motor
Asinhroni monofazni (4 brz.)

Filter vazduha
Plisiran filter od polipropilena sa strukturom saća u ramu od ABS-a

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od hidrofilnog aluminijuma kontinuirano upakovane

Pokrivni panel
Od ABS-a za plafonsko postavljanje cm 60×60 (CSV4Sxx) cm 90×90 (HCV4Sxx)

Daljinski upravljač I.R.
Isporučen (verzija standard)

 

 

 

                           

VENTILCLIMA

KANALSKI VENTILATORSKI KONVEKTOR, VODENI,

NISKOG PRESEKA UTC – UTV

 

Tip uređaja
Kanalski ventilatorski konvektori

Struktura
Izolovani pocinkovani lim

Grupa izmenjivača
Centrifugalni ventilatori s dvostrukim usisom

Elektromotor
Monofazni asinhroni

Vazdušni filter
Nije uračunat. Dostupno kao dodatna oprema

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma u kontinuiranom bloku

Hidraulički spojnica
Leva, Desna (na zahtev)

Komandna tabla

Zakačaljke
Uračunat