ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM PICO-A R/H 6 – 26

 

Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika a spoljni paneli od aluminijumske legure;

Kompresori Scroll;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Vodeni krug unutar jedinice sa rezervoarom za vodu, integrisanim ekspanzionom posudom i pumpom za vodu;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
LT Niskotemperaturna jedinica

 

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM PICO-C R/H 6 – 26

 

Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika a spoljni paneli od aluminijumske legure;

Kompresori Scroll;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su centrifugalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Vodeni krug unutar jedinice sa rezervoarom za vodu, integrisanim ekspanzionom posudom i pumpom za vodu;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM PERFORMO-A R/H 30 -196

 

Ova serija sadrži 12 veličina koje pokrivaju snage od 30 do 196 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM PERFORMO-C R/H 30 -300

 

Ova serija sadrži 16 veličina koje pokrivaju snage od 30 do 300 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su centrifugalni, visokonaporni, direktno pogonjeni električnim motorom sa termičkom zaštitom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja;

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

 

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM MULTIPOWER-A R/H 90 – 610

 

Ova serija sadrži 19 veličina koje pokrivaju snage od 90 do 610 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori nekoliko Scroll kompresora radi maksimalne efikasnosti pri parcijalnim opterećenjima;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VAZDUHOM GREENPOWER-S R 100 – 1400

 

Ova serija sadrži 24 veličina koje pokrivaju snage od 100 do 1400 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori semihermetički vijčani kompresori sa kontinuiranom regulacijom snage;

Isparivač je cevni od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom; pločasti za modele 100 – 250;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom, sa termičkom zaštitom i zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILERI SA BESPLATNIM HLAĐENJEM (FREE COOLING)

ČILERI SA OPCIJOM ZA BESPLATNO HLAĐENJE (FREE COOLING) PERFORMO-A FC 38 – 300

 

Ova serija sadrži 15 veličina koje pokrivaju snage od 38 do 300 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori nekoliko Scroll kompresora radi maksimalne efikasnosti pri parcijalnim opterećenjima;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILERI SA OPCIJOM ZA BESPLATNO HLAĐENJE (FREE COOLING) QUADRO-S FC 325 – 1150

 

Ova serija sadrži 10 veličina koje pokrivaju snage od 325 do 1150 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori semihermetički vijčani kompresori sa kontinuiranom regulacijom snage; Isparivač je cevni, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom; Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Dodatni Free Cooling vodeni izmenjivač od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima, trokrakim ventilom i sistemom za kontrolu temperature vode u zavisnosti od spoljne temperature vazduha;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom, sa termičkom zaštitom i zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

FC Čileri sa opcijom za besplatno hlađenje (Free Cooling)

ČILERI I TOPLOTNE PUMPE HLAĐENI VODOM

ČILER I TOPLOTNA PUMPA HLAĐENA VODOM PICO-W R/H/HF 6 – 26

 

Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika a spoljni paneli od aluminijumske legure;

Kompresori Scroll;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H/HF Reverzibilna toplotna pumpa na vodenom krugu ili krugu rashladnog fluida
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILER I TOPLOTNA PUMPA HLAĐENA VODOM PERFORMO-W R/H/HF 35 – 310

 

Ova serija sadrži 14 veličina koje pokrivaju snage od 35 do 310 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H/HF Reverzibilna toplotna pumpa na vodenom krugu ili krugu rashladnog fluida
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija toplote
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILER I TOPLOTNA PUMPA HLAĐENA VODOM MULTIPOWER-W R/H/HF 310 – 730

 

Ova serija sadrži 10 veličina koje pokrivaju snage od 310 do 730 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H/HF Reverzibilna toplotna pumpa na vodenom krugu ili krugu rashladnog fluida
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija toplote
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILER I TOPLOTNA PUMPA HLAĐENA VODOM PERFORMO-SW 1/2 120 – 660

 

Ova serija sadrži 11 veličina koje pokrivaju snage od 120 do 660 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori semihermetički vijčani kompresori sa kontinuiranom regulacijom snage;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa na vodenom krugu
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija toplote
LT Niskotemperaturna jedinica

ČILER I TOPLOTNA PUMPA HLAĐENA VODOM GREENPOWER-SW R 675 – 1665

 

Ova serija sadrži 11 veličina koje pokrivaju snage od 675 do 1665 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori semihermetički vijčani kompresori sa kontinuiranom regulacijom snage; Isparivač je cevni, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom; Kondenzator je cevni;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija toplote
LT Niskotemperaturna jedinica

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VODOM

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VODOM PICO-ME R 6 – 26

 

Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Hladnjak
LT Niskotemperaturna jedinica

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VODOM PERFORMO-ME R 35 – 310

 

Ova serija sadrži 12 veličina koje pokrivaju snage od 35 do 310 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Hladnjak
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VODOM PERFORMO-SME 1/2 R 120 – 660

 

Ova serija sadrži 11 veličina koje pokrivaju snage od 120 do 660 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Hladnjak
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VAZDUHOM

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VAZDUHOM PICO-A MCR 6 – 26

 

Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom, sa termičkom zaštitom i zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VAZDUHOM PICO-A MCR 6 – 26

 

Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su visoko naproni centrifugalni, direktno pogonjeni električnim motorom, sa termičkom zaštitom i zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VAZDUHOM PERFORMO-A MCR 30 – 196

 

Ova serija sadrži 12 veličina koje pokrivaju snage od 30 do 196 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler

KOMPRESORSKI BLOKOVI HLAĐENI VAZDUHOM PERFORMO-C MCR 30 – 300

 

Ova serija sadrži 16 veličina koje pokrivaju snage od 30 do 300 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.

SASTAV STANDARDNE JEDINICE

Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su centrifugalni, direktno pogonjeni električnim motorom i sa zaštitnom mrežicom;

Rashladni krug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

VERZIJE

R Čiler